loading...

مجله ی اینترنتی صلوات

لیله الرغائب اولین شب جمعه ماه رجب شب بندگی مبارک باد.   التماس دعا     پیامک ها در ادامه مطلب..........    ................صلوات.................. لیله الرغائب شده

لیله الرغائب اولین شب جمعه ماه رجب شب بندگی مبارک باد.
 
التماس دعا
 
پیامک های لیله الرغائب
 
پیامک ها در ادامه مطلب..........
 
 
................صلوات..................

لیله الرغائب شده دل زار و مزاراست
 
اشک دل و نجوای شب بنده خوار است
 
ما هیچ نخواهیم به جز دو طلب نیک
 
یک : دیدن کربلا و دو: حضرت یار است
 
................صلوات..................
 
لیله الرغائب شب آرزوها شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است.
 

در آن شب هر دعایی ستاره ای خواهد شد و در پهنه ی آسمان خواهد نشست.
 

بیا ستاره های هم را نظاره کنیم و بر هر کدام آمین بگوئیم.
 
................صلوات..................

باید دری برای مناجات وا شود
 
تا درد بی دوای گناهم دوا شود
 
باید کسی که نزد خدا دارد ابرو
 
وقت سحر به یاد دلم در دعا شود
 
................صلوات..................

هر کوه بلند،
 
سبزه زاری است پرازیاد خدا
 
و در آن باغ کسی می خواند
 
که خدا هست ، دگر غصه چرا؟!
 
................صلوات..................

شب آرزوهاست و با هر زبان ، با هر عقیده
 
در هر کجا و هر زمانی که با امید از خدا خواهشی دارید
 
ما را بی نصیب از دعاهایتان نگذارید
 
................صلوات..................
 
الهی! «دعا» به درگاه تو لجاج است، چون دانی که بنده به چه محتاج است.
 

لیله الرغائب است و اگر دلتان با خداست ما را بی نصیب از دعا نکنید
 
................صلوات..................

خدا، آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا
 
زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را
 
یکی همچون نسیم دشت می گوید :
 
«کنارت هستم ای تنها!!!»
 
................صلوات..................
 
امشب می تونی هرآرزویی داری بگی
 
امشب یکی هست که صدات رو میشنوه
 
یکی که توی خلوت اشکات پا میذاره
 
شب آرزوهاست
 
منو از یاد نبر
 
................صلوات..................

لیله الرغائب شده یا رب دل ما
 
افتاده به دامان کرامات شما
 
تنها آرزوی ما به این شب گشته
 
ربی قسمتم کن حرم کرب و بلا
 
................صلوات..................
 
شب آرزوهاست و من آرزو دارم
 

دلت مثل بهار، پر شوداز لحظه های ماندگار
 

زندگیت خالی از اندوه و غم، لحظه های شادمانی بی شمار
 
................صلوات..................

آرزو دارم :
 
خورشید رهایت نکند
 
غم صدایت نکند
 
ظلمت شام سیاهت نکند
 
و تو را از دل آنکس که تنش در تن توست
 
حضرت دوست ، جدایت نکند
 
................صلوات..................

در نوبتی دوباره دلت را مرور کن
 
از غم به هر بهانه ممکن عبور کن
 
گیرم که تمام راه تو مسدود شد ، بگرد
 
یک آسمان تازه و یک جاده جور کن
 
................صلوات..................

چه نالم ؟ چه گویم به تو در شب آرزو
 
که نزدت ندارد دگر این حقیر آبرو
 
فقط یک کلام: جان مهدی سلامت بود
 
که هرگز ندارم جز این آرزو
 
................صلوات..................

امشب هرچقدر خدا را صدا کنی خسته نمیشوی
 
پس صدایش کن ، او منتظر توست
 
منتظر شنیدن آرزوهایت ، خنده هایت ، گریه هایت
 
استغفار هایت ، ندبه هایت
 
ابراز عشق و ایمان و اضهار بندگی توست
 
................صلوات..................

ما در شب امید دعا نذار بودیم
 
هنگام دعا ، ناله غمبار بگوییم
 
امشب که همه در پی آمال خود هستند
 
ما تذکره کرب و بلا ز یار جوییم
 
................صلوات..................
 
شب آرزوهاست آرزو میکنم
 

خانه قلبت پر از گلهای یاس،نغمه خوان خانه قلبت هزار
 

باغ احساست پر از گلهای ناز،همچو یه قالی پر از نقش و نگار
 
................صلوات..................

خداوندا
 
درهای رحمت تو همواره به روی خواهندگان باز است و دست عطایت گشاده
 
بندگان تو هر زمان که صدایت کنند، پاسخ می‌دهی
 
و اگر خالصانه آرزو کنند، ‌می‌بخشى
 
امشب اما شب دیگری است؛ شب آرزوهاست
 
دعای خیر همه را براورده بفرما
 
................صلوات..................

ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد
 
ای اول بی هدایت و ای آخر بی نهایت
 
ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت
 
ای حی بی ذلت و ای بخشنده بی منت
 
امشب دست دعا بسوی تو برمیداریم
 
و آرزومند آرزوهای عزیزان هستیم
 
................صلوات..................

شب امید و دعا و گریه و حال نذار
 
یک خرمن اشک حزن و یک ناله زار
 
یک چشم برای دوری کرب و بلا گریه کند
 
یک چشم برای انتظار و انتظار
 
................صلوات..................
 
شب آرزوهاست بیا دعا کنیم برای آن کودکی که در آن سوی پهناور زمین امشب را گرسنه خواهد خوابید.
و برای آن بیماری که فردایش را کسی امیدوار نیست.
بیا از خدا بخواهیم رنج های آدمی را بکاهد و آرامش او را بیافزاید
 
................صلوات..................

خداوندا
 
آرزویم بزرگ و دلم کوچک است تو به بزرگی و جلالی که داری برآورده اش کن
 
................صلوات..................

یا الهی گشته امشب محفل عشق و دعا
 
ما بگوییم آرزوها را به درگاه شما
 
آرزوی این حقیر امشب فقط یک واژه است
 
کربلا و کربلا و کربلا
 
................صلوات..................
 
الهی نام تو ما را جواز،
مهر تو ما را جهاز،
شناخت تو ما را امان،
لطف تو ما را عیان.
الهی ضعیفان را پناهی.
قاصدان را بر سر راهی.
مومنان را گواهی.
چه عزیز است آن کس که تو خواهی.
الهی ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،
ای اول بی هدایت و ای آخر بی نهایت.
ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت،
ای حی بی ذلت و ای معطی بی فطرت و ای بخشنده بی منت،
ای داننده رازها،
ای شنونده آوازها،
ای بیننده نمازها،
ای شناسنده نامها ،
ای رساننده گامها،
ای مبر از عوایق،
ای مطلع بر حقایق،
ای مهربان بر خلایق،
عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر
و بر عیب های ما مگیر که تو قوی و ما حقیر
از بنده خطا آید و ذلت و از تو عطا آید و رحمت
 
................صلوات..................

خدایا
 
ما اگر بد کنیم، تو را بنده های خوب بسیار است
 
تو اگر مدارا نکنی ما را خدای دیگر کجاست ؟
 
شب آرزوهاست ، التماس دعا
 
................صلوات..................

خدایا
 
آرزو می کنم ، آنچه را آرزو کنم ، که تو دوست داری
 
و آن آرزو را اجابت نمایی که نیک فرجامم نماید .
 
لیله الرغائب شب آرزوهاست
 
برای اجابت آرزوهای هم آرزو کنیم
 
................صلوات..................

باز پنجره های ملکوت به بهانه ی دیگر گشوده شد
 
و چه عاشقانه می سراید : این الرجبیون ؟
 
چه خدای عاشقی که گناه می خرد و بهشت می فروشد و ناز بنده می کشد
 
................صلوات..................

در نوبتی دوباره دلت را مرور کن
 
از غم به هر بهانه ممکن عبور کن
 
گیرم که تمام راه تو مسدود شد ، بگرد
 
یک آسمان تازه و یک جاده جور کن
 
................صلوات..................

خدایا آنکس که امشب صادقانه یادم میکند
 
هر لحظه عاشقانه یادش کن
 
................صلوات..................

امشب ؛ از هر کجای این دنیای بزرگ که در بزنی
 
صاحبخانه برای استقبال می آید
 
با طبقی از آرزوهایی کــه می خواهی
 
پس از بزرگ ، چیزهای کوچک نخواهیم
 
................صلوات..................

امشب را در کنار ثانیه ها ، آمین گوی آرزوهایت می شوم
 
التماس دعا
 
................صلوات..................

ایستاده ام برای دیدن شاخه های الماس آرزوهایت
 
سبدی که خدا امشب به تو هدیه می دهد
 
مرا هم به خدایت نشان بده
 
................صلوات..................

آرزو دارم :
 
خورشید رهایت نکند
 
غم صدایت نکند
 
ظلمت شام سیاهت نکند
 
و تو را از دل آنکس که تنش در تن توست
 
حضرت دوست ، جدایت نکند
 
................صلوات..................

امشب هرچقدر خدا را صدا کنی خسته نمیشوی
 
پس صدایش کن ، او منتظر توست
 
منتظر شنیدن آرزوهایت ، خنده هایت ، گریه هایت
 
استغفار هایت ، ندبه هایت
 
ابراز عشق و ایمان و اضهار بندگی توست
 
................صلوات..................
 
درباره پیامک ,
عباس بازدید : 3049 پنجشنبه 11 ارديبهشت 1393 زمان : 12:53قبل از ظهر نظرات (0)
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 917
 • کل نظرات : 407
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 130
 • آی پی امروز : 170
 • آی پی دیروز : 367
 • بازدید امروز : 851
 • باردید دیروز : 1,294
 • گوگل امروز : 34
 • گوگل دیروز : 95
 • بازدید هفته : 11,926
 • بازدید ماه : 44,766
 • بازدید سال : 145,614
 • بازدید کلی : 7,072,858

 • نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  موبایل :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی :
   
  کد امنیتی
   
  بارگزاری مجدد