loading...

مجله ی اینترنتی صلوات

عید سعید غدیر خم مبارک باد. ای نگار روحانی! خیز و پرده بــــــــــــــــــــــــــــالا زن     در سرادق لاهــــــــــــــــــــوت کوس «لا» و «الا» زن در ترانه معنی د

عید سعید غدیر خم مبارک باد.

عید غدیر مبارک باد

ای نگار روحانی! خیز و پرده بــــــــــــــــــــــــــــالا زن     در سرادق لاهــــــــــــــــــــوت کوس «لا» و «الا» زن

در ترانه معنی دم ز سر مـــــــــــــــــــــــــــــــــولا زن     و آن گه از غدیر خم بادهٔ تـــــــــــــــــــــــــــــــــولا زن

تا ز خود شوی بیرون، زین شراب روحانــــــــــــــــی

در خم غدیر امروز باده‌ای به جوش آمـــــــــــــــــــــد     کز صفای او روشن جان باده‌نوش آمـــــــــــــــــــــــد

وآن مبشر رحمت باز در خـروش آمــــــــــــــــــــــــــد     کآن صنم که از عشاق برده عقل و هـوش آمــــــــد

با هیولی توحید در لباس انسانـــــــــــــــــــــــــــی

حیدر احد منظر، احمد علی سیمــــــــــــــــــــــــــا     آن حبیب و صد معراج، آن کلیم و صد ســـــــــــینا

در جمال او ظاهر سر علم الاســــــــــــــــــــــــــمـا     بزم قرب را محرم، راز غیـب را دانـــــــــــــــــــــــــــا

ملک قدس را سلطان، قصر صدق را بانــــــــــــی

خاتم وفا را لعل، لعل راستــــــــــــــــــــــی را کان     قلزم صفا را فلک، فلک صدق را ســـــــــــــــــکان

اوست قطبی از اقطاب، اوست رکنی از ارکـــــان     ممکنی است بی‌ایجاب، واجبی است بی‌امکان

ثانیی است بی‌اول، اولی اســـــــــــــت بی‌ثانی

در غدیر خم یزدان گفت مر پیمبــــــــــــــــــــــر را     کز پی کمال دین، شو پذیره حــــــــــــــــــــیدر را

پس پیمبر اندر دشت بر نهاد منبــــــــــــــــــــر را     برد بر سر منبر حیدر فلک‌فــــــــــــــــــــــــــــــر را

شد جهان دل روشن ز آن دو شمس نورانــــــی

گفت : « بشنوید ای قوم! قول حق تعالــــــی را     هم به جان بیاویزید گوهر تــــــــــــــــــــــــــولا را

پوزش آورید از جان، این ستوده مـــــــــــــــولا را     این وصی برحق را، این ولــــــــــــــــــــــی والا را

با رضای او کوشید در رضای یزدانـــــــــــــــــــی»

کی رسد به مدح او وهم مرد دانشمنــــــــــــد؟     کی توان به وصف او دم زدن ز چون و چنـــــــد؟

به که عجز مدح آرم از پدر سوی فرزنـــــــــــــــد     حجت صمد مظهر، آیت احد پیونـــــــــــــــــــــــد

شبل حیدر کرار، خسرو خراسانـــــــــــــــــــــی

پور موسی جعفر، آیت‌الله اعظــــــــــــــــــــــــم     آن که هست از انفاسش زنده عیسی مریــم

در تحقق ذاتش گشته خلقت عالــــــــــــــــــم     آفتاب کز رفعت بر فلک زند پرچـــــــــــــــــــــــم

می‌کند به درگاهش صبح و شام دربانـــــــــی

عقل و وهم کی سنجند اوج کبریایـــــــش را؟     جان و دل چه‌سان گویند مدحت و ثنایش را؟

گر رضای حق جویی، رو بجو رضــایـــــــش را     هر که در دل افرازد رایـت ولایـــــــــــــــــش را

همچو خواجه بتواند دم زد از مسلمانــــی

ملک الشعرای بهار

 

.................صلوات..................
 
زیر چتر بوسه ها ، آسمان غدیر شد
 
فرصت ِ تنفس ِ نغمه ی کویر شد
 
ترجمانی از بهشت ،ترجمانی از خدا
 
روی دست ِ عرشیان، آیه ای غدیر شد
 
.................صلوات..................
 
پیک خدا شد هم سخن با رسول الله
 
بلغ ما انزل الیک یا رسول الله
 
عید غدیر است امر خطیر است
 
احمد بشیر است حیدر امیر است
 
.................صلوات..................
 
خورشيد چراغکي ز رخسار عليست
 
مه نقطه کوچکي ز پرگار عليست
 
هرکس که فرستد به محمد صلوات
 
همسايه ديوار به ديوار عليست
 
.................صلوات..................
 
عید است و غــدیرش ، علی والا است ، علی
 
دل تشنه عـــــدل است و او دریاست ، علی
 
جشن است و مبارک ، علی گشته است ، ولی
 
دنیا همـــه را شادی که مـــــولا است ، علی
 
.................صلوات..................
 
بر عید غدیر عید اکبر صلوات
 
بر چهره ی نورانی حیدر صلوات
 
بر فاطمه این عید هزاران تبریک
 
بر یک یک اهل بیت کوثر صلوات
 
.................صلوات..................
 
نازد به خودش خدا که حيدر دارد
 
درياي فضائلي مطهر دارد
 
همتاي علي نخواهد آمد والله
 
صد بار اگر کعبه ترک بردارد
 
.................صلوات..................
 
عیدی چو غدیر این قدر معظم نیست
 
حبلی چو ولایتش چنین محکم نیست
 
بر رشته ی محکم ولایت صلوات
 
 بیچاره بود هر آن که مستعصم نیست
 
.................صلوات..................
 
حقا که غدیر بهر ما نوروز است
 
میزان عدالت است و ظالم سوز است
 
جمهوری اسلامی ما با صلوات
 
از یمن ولایت علی پیروز است
 
.................صلوات..................
 
خدايا به حق شاه مردان
 
مرا محتاج نامردان مگردان
 
فرا رسيدن عيد غديرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک
 
دلا امشب به مي بايد وضو کرد
 
و هر ناممکني را آرزو کرد
 
عيد بر شما مبارک
 
.................صلوات..................
 
این عید سعید حیدر کرار است
 
شادی و شعف به عرش حق بسیار است
 
ذکر صلوات بر محمد امروز
 
خشنودی آل عترت و اطهار است
 
.................صلوات..................
 
علي در عرش بالا بي نظير است
 
علي بر عالم و آدم امير است
 
به عشق نام مولايم نوشتم
 
چه عيدي بهتر از عيد غدير است؟
 
.................صلوات..................
 
غافل مشو از عید غدیر و برکات
 
امروز خدا گشوده است باب نجات
 
جبریل و ملائک همه با امر خدا
 
سر داده ز گل دسته ی هستی صلوات
 
.................صلوات..................
 
چون نامه ي اعمال مرا پيچيدند
 
بردند به ميزان عمل سنجيدند
 
بيش از همه کس گناه ما بود ولي
 
ما را به محبت علي بخشيدند
 
.................صلوات..................
 
در عید غدیرخم بسی مسرورم
 
از نور جمال مرتضی مسحورم
 
امید که در حشر به ذکر صلوات
 
با حب علی خدا کند محشورم
 
.................صلوات..................
 
نه فقط بنده به ذات ازلي مي نازد
 
ناشر حکم ولايت به ولي مي نازد
 
گر بنازد به علي شيعه ندارد عجبي
 
عجب اينجاست خدا هم به علي مي نازد
 
.................صلوات..................
 
در عید غدیر شاد و دست افشانم
 
 مست از می ناب حضرت سبحانم
 
یاران همه در سماع و ذکر صلوات
 
خاموش شدن این زمان نتوانم
 
.................صلوات..................
 
قرآن به جز از وصف علي آيه ندارد
 
ايمان به جز از حب علي پايه ندارد
 
گفتم بروم سايه لطفش بنشينم
 
گفتا که علي نور بود سايه ندارد
 
.................صلوات..................
 
یارب به حق غدیر و مولای غدیر
 
با دست علی ومرتضی دستم گیر
 
تا همره قدسیان فرستم صلوات
 
فریاد زنم ز فرط شادی تکبیر
 
.................صلوات..................
 
خورشيد شکفته در غدير است علي
 
باران بهار در کوير است علي
 
بر مسند عاشقي شهي بي همتاست
 
بر ملک محمدي امير است علي
 
.................صلوات..................
 
از فرط گنه جهان ما شد تاریک
 
ای کاش خدا برای عرض تبریک
 
در عید غدیرخم به نور صلوات
 
عیدی بدهد فرج نماید نزدیک
 
.................صلوات..................
 
شبي در محفلي ذکر علي بود
 
شنيدم عارفي فرزانه فرمود
 
اگر آتش به زير پوست داري
 
نسوزي گر علي را دوست داري
 
.................صلوات..................
 
آغاز علی بود و علی حُسن ختام
 
او اول و آخر است به دین اسلام
 
در عید غدیرخم فرستد صلوات
 
هر کس که و را علی ولی گشت و امام
 
.................صلوات..................
 
نام علي : عدالت — راه علي : سعادت — عشق علي : شهادت — ذکر علي : عبادت — عيد علي : مبارک
 
.................صلوات..................
 
خورشید خجالت زده شد روز غدیر
 
در رشک رخ نبی و سیمای امیر
 
پس چهره برافروخت به ذکر صلوات
 
تفسیر بشد وگرنه آن دم تکویر
 
.................صلوات..................
 
الحق که تو آن علی ولی اللهی
 
ز اسرار خداوند جهان آگاهی
 
آغاز ولایتت فرستم صلوات
 
دانم ز عنایتت غمم می کاهی
 
.................صلوات..................
 
فرمود رسول قادر لم یزلی
 
در شان وصیّ خویش با صوت جلی
 
افضل بُوَد از طاعت کلّ ثقلین
 
یک ضربت روز خندق از دست علی
 
.................صلوات..................
 
امید خدا به ما نویدی بدهد
 
در عید غدیر اجر مزیدی بدهد
 
از برکت ذکر یاعلی و صلوات
 
حق با فرجش بر همه عیدی بدهد
 
.................صلوات..................
 
جانا پر پروانه ما را بپذیر
 
عشق دل دیوانه ما را بپذیر
 
یک روز دگر مانده به پیمان غدیر
 
تبریک صمیمانه ما را بپذیر
 
.................صلوات..................
 
سرشار سرور و شادی بسیاریم
 
سرمست ولای حیدر کرّاریم
 
صد حمد که با ذکر شریف صلوات
 
بر حبل ولایتش تمسّک داریم
 
.................صلوات..................
 
رود است علی ، پاک و زلال است و روان
 
کوه است علی که استوار است و گران
 
من رود ندیده ام چنین پابرجا
 
من کوه ندیده ام چنین در جریان
 
.................صلوات..................
 
عمری است که دم به دم علی می گویم
 
در حال نشاط و غم، علی می گویم
 
یک عمر علی گفتم و ان شاالله
 
تا آخر عمر هم، علی می گویم
 
.................صلوات..................
 
ای دل ز ولایت علی شادی کن
 
احساس غرور و فخر و آزادی کن
 
با دسته گلی پر از درود و صلوات
 
از روز غدیر و شادی اش یادی کن
 
.................صلوات..................
 
امروز به هرکوچه اذان باید گفت
 
در وصف علی ز آسمان باید گفت
 
چون عید امیر مومنین است امروز
 
تبریک به صاحب الزمان باید گفت
 
.................صلوات..................
 
برداشت خدا پرده ز اسرار نهفت
 
بردست نبی گل ولایت بشکفت
 
شد نورٌ علی نور به ذکر صلوات
 
چون منزلت علی پیمبر می گفت
 
.................صلوات..................
 
خرم تمام سپهر و زمین است
 
شاد قلب اهل ایمان و یقین است
 
برتمام كائنات این مژده رسیده
 
تاج گذاری شه دین مبین است
 
.................صلوات..................
 
آسوده زهرچه بوده ام من امروز
 
غمها ز دلم زدوده ام من امروز
 
درعید غدیر خم به ذکر صلوات
 
ابواب جنان گشوده ام من امروز
 
.................صلوات..................
 
بر خاطره ی زمان طراوت بارید
 
بر کام جهان دمی حلاوت بارید
 
رشکی به دل تمام دریاها شد
 
آن خم که بر او ابر ولایت بارید
 
.................صلوات..................
 
بر شیعه کنون وقت سرور و طرب است
 
جام طرب از غدیرخم لب به لب است
 
شادی خود اظهار نما با صلوات
 
گر شیعه ای و شاد نباشی عجب است
 
.................صلوات..................
 
مستیم ولی ز جمع هوشیارانیم
 
مشغول دعای بارش بارانیم
 
با یک صلوات بیعتی تازه کنیم
 
تا حشر به بیعت علی می مانیم
 
.................صلوات..................
 
در عید غدیر شادی ام افزون است
 
اندوه و غم و غصه ز دل بیرون است
 
شکرانه ی این عید فرستم صلوات
 
این سینه ام از حب علی مشحون است
 
.................صلوات..................
 
با گوهر ناب در صدف پرورده
 
امروز خدا به ما عنایت کرده
 
دیدم به غدیر با هزاران صلوات
 
صد دسته گل محمدی آورده
 
.................صلوات..................
 
با نام علی به عرش پرواز کنیم
 
صدها گره از خلق خدا باز کنیم
 
هو یا مددی بخوان و ذکر صلوات
 
کز لطف و کرامتش صد اعجاز کنیم
 
.................صلوات..................
 
موسم عید آمد و دل ها پر از شوق و شعف
 
از برای عاشقان، عشق علی باشد هدف
 
بشتابید ای عزیزان گر محب حیدرید
 
بهر بیعت با امیرالمومنین سوی نجف
 
.................صلوات..................
 
امروز که دین مصطفی شد تکمیل
 
با آیه ی اکملت لکم در تنزیل
 
بر ختم رسالت و ولایت صلوات
 
رفتن به بهشت جاودان شد تسهیل
 
.................صلوات..................
 
سرچشمه ی وحی در كوير است غدير
 
تقدير خداوند قدير است، غدير
 
اي عشق! بگو به تشنه كامان ولا
 
درياست، اگر چه آبگير است غدير
 
.................صلوات..................
 
در عید غدیر خم خدا داد نوید
 
شد اهل نفاق و کفر دیگر نومید
 
در اوج درخشش است ذکر صلوات
 
نور صلوات در دو عالم تابید
 
.................صلوات..................
 
ای غدیر خم که هستی روز بیعت با امام
 
بر تو ای روز امامت از همه امت سلام
 
از تو محکم شد شریعت، وز تو نعمت شد تمام
 
ما به یاد آن مبارک روز و آن زیبا پیام
 
.................صلوات..................
 
یک ذره ز مدح او به این افواه است
 
از منزلتش فقط خدا آگاه است
 
شادانه به عید او فرستم صلوات
 
این عید غدیر عید حزب الله است
 
.................صلوات..................
 
ولايتش كه در غدير شد فريضه اُمم‏
 
حديثى از قديم بود ثبت دفتر قِدم
 
كه زد قلم به لوح قلب سيد امم رقم‏
 
مكمل شريعت آمد و متمم نعم
 
.................صلوات..................
 
ما مست ولایتیم و پابست امیر
 
پیمانه ی ما پر شده از خمّ غدیر
 
بر ساقی کوثر ولایت صلوات
 
بر صولت حیدری هزاران تکبیر
 
.................صلوات..................
 
امروز به میخانه ی مولا مستیم
 
در محضر اهل بیت عصمت هستیم
 
این عید غدیر است و بهار صلوات
 
کز بند غم و غصه و ماتم رستیم
 
.................صلوات..................
 
یک روز دلم به جشن مولا می رفت
 
در عــیدِ غدیرِ خُـم به صحرا می رفت
 
هـــر کـــوه کـــه در بــرابــــر مـی‏دیـــدم
 
چون دستِ علی بود که بالا می رفت
 
.................صلوات..................
 
امروز به شکرانه ی این عید غدیر
 
کز یمن ولایتش جهان شد تطهیر
 
پیوسته فرست بر محمد صلوات
 
کن بیعت دیگری به مولا و امیر
 
.................صلوات..................
 
عید غدیر آمد و دل ها اسیر شد
 
مست از ولای حیدر و عشق امیر شد
     
ای دل بگیر ذکر علی را شبانه روز
 
از ذکر دلربای تو آقا که سیر شد؟
 
.................صلوات..................
 
ای آنکه تویی ساقی و مولای غدیر
 
کن مست مرا ز خمّ و صهبای غدیر
 
بر دست تو و دست محمد صلوات
 
دستان یداللهی والای غدیر
 
.................صلوات..................
 
عمریست به عشق تو اسیریم علی
 
مست از خم باده غدیریم علی
 
داریم تمنا ز خداوند علی
 
با حب ولای تو بمیریم علی
 
.................صلوات..................
 
بالای کجاوه ها بر آن خم غدیر
 
گلواژه ی اکملت لکم شد تفسیر
 
بر دست یداللهی حیدر صلوات
 
در بیعت یاعلی به پا شد تکبیر
 
.................صلوات..................
 
ای ساقی کوثر ای شفیع عرصات
 
در شأن تو آمده فراوان آیات
 
امشب صلواتی است شراب نابت
 
جام دگرم بده به ذکر صلوات
 
.................صلوات..................
 
امشب همه عاشقان به عیش و طربند
 
در مدح علی به گفتگو با ادبند
 
در گود غدیرخم به ذکر صلوات
 
در عهد دگر به تکسوار عربند
 
.................صلوات..................
 
صد شکر که پیغمبر رحمت داریم
 
هم دست به دامان ولایت داریم
 
با ذکر شریف و مستجاب صلوات
 
امید شفاعت به قیامت داریم
 
.................صلوات..................
 
در فصل خطر امیر را گم نکنید
 
آن وسعت بی نظیر را گم نکنید
 
تنها ره جنت از علی می گذرد
 
ای همسفران غدیر را گم نکنید
 
.................صلوات..................
 
مهر تابان ولایت، شد نمایان در غدیر
 
باز بخشید این بشارت، خلق را جان در غدیر
 
«هر که من مولاى اویم این على مولاى اوست»
 
این ندا پیچید در گوش بزرگان در غدیر
 
خاطر اهل ولا زین گفته شد امیدوار
 
ناامید از رحمت حق گشت شیطان در غدیر
 
.................صلوات..................
درباره پیامک ,
عباس بازدید : 1739 یکشنبه 20 مهر 1393 زمان : 10:17بعد از ظهر نظرات (0)
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 917
 • کل نظرات : 407
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 129
 • آی پی امروز : 154
 • آی پی دیروز : 244
 • بازدید امروز : 1,365
 • باردید دیروز : 1,279
 • گوگل امروز : 48
 • گوگل دیروز : 92
 • بازدید هفته : 5,013
 • بازدید ماه : 1,365
 • بازدید سال : 612,260
 • بازدید کلی : 6,882,876

 • نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  موبایل :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی :
   
  کد امنیتی
   
  بارگزاری مجدد